Koldioxidavtrycket i våra fonder per sista juni 2020

Våra fonder rapporterar fortsatt lågt koldioxidavtryck jämfört med index.

LÄS MER

Enter Fonders Månadsrapport juni 2020

Under juni har det kommit en strid ström av positiv statistik som pekar på att världsekonomin är på väg tillbaka när den gradvis öppnas upp efter Coronastängningen.

LÄS MER

Enter Fonders Hållbarhetsrapport kvartal 1 2020

I årets första rapport intervjuar vi Professor John Hassler som bedriver forskning på Stockholms universitet om bl a kopplingen mellan ekonomi och klimat.

LÄS MER

Sten i DI TV

Sten, förvaltare av Enter Sverige Pro, intervjuas i DI TV om AAK

LYSSNA HÄR

Marknadskommentar under Coronatider

När börsen är nära bottennivå känns det mentalt som jobbigast för de flesta. Det är då de bästa investeringsmöjligheterna dyker upp.

LÄS MER

Vår strategi har lönat sig

Sten som förvaltar Enter Select och Enter Sverige berättar om långsiktigt värdeskapande och hur Enter startade i tidskriften AmWatch.

LÄS MER

Enter Cross Credit öppnas för handel per den 25 mars 2020

Vi noterar att det råder en större samsyn kring prisbilden på företagsobligationsmarknaden och att det därför går att fastställa tillförlitliga andelskurser (”NAV”) för fonden Enter Cross Credit. Det innebär att vi beslutat att återuppta handel i fonden.

Läs gärna Fondbolagens förenings meddelande ”Fonder kan senarelägga handeln för att skydda andelsägarna

LÄS MER

Enter Return och Enter Preserve öppnas för handel per den 24 mars 2020

Vi noterar att det råder en större samsyn kring prisbilden på företagsobligationsmarknaden och att det därför går att fastställa tillförlitliga andelskurser (”NAV”) för fonderna, Enter Return och Enter Preserve. Det innebär att vi beslutat att återuppta handel i de två fonderna.
Läs gärna Fondbolagens förenings meddelande ”Fonder kan senarelägga handeln för att skydda andelsägarna

LÄS MER

Enter Cross Credit, Enter Return och Enter Preserve senarelägger inlösen tills vidare per den 19 mars 2020

Rådande marknadsoro har lett till väldigt begränsad likviditet på företagsobligationsmarknaden, vilket medför en mycket osäker prisbild. Med anledning av detta kan vi för närvarande inte beräkna tillförlitliga andelskurser (”NAV”) för våra tre fonder Enter Cross Credit, Enter Return och Enter Preserve.

LÄS MER
Fler nyheter

ETT URVAL AV VÅRA FONDER

Alla våra fonder

Enters hållbarhetsarbete 2019

Läs gärna mer om vårt hållbarhetsarbete under 2019!

Läs mer

Vårt samhällsengagemang

Vi sponsrar Micael Bindefelds Stiftelse till Minne av Förintelsen. Vi stöder även Frälsningsarmén som gör en viktig insats för utsatta människor i vårt samhälle.

Läs mer

SÅ HÄR BLIR DU KUND HOS ENTER

Det är enkelt att bli kund hos Enter. Fyll i och skicka in vårt kundformulär så registrerar vi dig och du kan börja köpa andelar i Enters fonder.

LÄS MER