Varje månad skriver våra förvaltare en kommentar om hur fonden gått den senaste månaden. Här finner du de senaste månadsrapporterna med kommentarer för alla våra fonder.

Senaste månadsrapporten:

Prenumerera på våra månadsrapporter

Prenumerera här

Alla månadsrapporter