Enter Småbolagsfond

Enter Småbolagsfond2019-03-05T15:40:35+00:00

Enter Småbolagsfond passar dig som vill investera i mindre bolag på Stockholmsbörsen. Kursutvecklingen för småbolag har historiskt sett varit mer positiv än för större bolag då småbolag ofta har starkare vinsttillväxt, ofta etablerar sig på nya marknader och t ex bli föremål för uppköp. Detta påverkar vanligtvis kursen positivt.  Förvaltaren analyserar intressanta bolag, gör regelbundna företagsbesök och bedömer företagets affärsidé, företagsledning och tillväxtpotential.

Enter Småbolagsfond

  • Passar dig som vill investera i välskötta, mindre bolag som har potential att bli morgondagens kursvinnare
  • Passar dig som vill ha möjlighet till god avkastning genom att ta en något högre risk
  • Eftersom fonden investerar på lång sikt och har högre risk bör din placeringshorisont vara 3-5 år

Ansvarsfulla och etiska investeringar

Vi investerar inte i företag som äger fossila tillgångar för exploatering (kol, olja, gas) och heller inte i företag som producerar pornografi. Vi avstår även ifrån att investera i företag där mer än 5% av omsättningen kommer från produktion av alkohol, tobak, vapen och spel och där mer än 5% härrör från distribution av pornografiskt material.

Vi screenar löpande Enter Småbolagsfonds bolagsinnehav ur ett hållbarhetsperspektiv inom ESG-områdena miljö, mänskliga rättigheter och bolagsstyrning där vi bl a bedömer risker och handlingsberedskap. Vi integrerar sedan utfallet av screeningen i vår bolagsanalys och resultatet får på så sätt en direkt påverkan på vårt investeringsbeslut. Läs gärna mer under Ansvarsfulla och etiska investeringar.
Vi mäter Enter Småbolagsfonds koldioxidavtryck varje kvartal, se Koldioxidavtryck i våra fonder.

Fakta om fonden

Fondtyp: Värdepappersfond
Jämförelseindex: CSRX (Carnegie Small Cap Sweden Return Index)
Minsta startbelopp: 25 000 kr vid köp via fondbolaget. För efterföljande investeringar finns ingen begränsning om minsta investeringsbelopp. Flera återförsäljare har lägre gräns för engångsinsättning.
Teckningskonto: 5851-11 074 01
Förvaltningsavgift: Förvaltningsavgift 1,5% per år till fondbolaget + maximalt 0,10% (faktiskt utfall för år 2017 1,56%) för ersättning till förvaringsinstitutet för förvaring av fondens tillgångar, avgift till Finansinspektionen samt kostnader för revision av fonden. Inga försäljnings- eller inlösenavgifter.
Förvaltare: Catrin Jansson
Risk: Risken uttryckt som standardav­vikelse (12 mån) är 14,09% (2018-12-31).
Fondens startdatum:
2015-09-01
ISIN kod: SE0007413398
Handel:
Enter Småbolagsfond handlas varje dag. För vidare information se handelskalendern.
Pensionsmyndigheten: Fonden ingår i Pensionsmyndighetens utbud för premiepensionssparande (nr 589101).
Hållbarhetsprofil: Fonden tillämpar hållbarhetskriterier i sin förvaltning, läs mer här: Hållbarhetsprofilen.se

Kurshistorik


Fondtyp: Värdepappersfond
Jämförelseindex: CSRX (Carnegie Small Cap Sweden Return Index)
Minsta startbelopp: 25 000 kr vid köp via fondbolaget. För efterföljande investeringar finns ingen begränsning om minsta investeringsbelopp. Flera återförsäljare har lägre gräns för engångsinsättning.
Teckningskonto: 5851-11 075 76
Förvaltningsavgift: Förvaltningsavgift 0,75% per år till fondbolaget + maximalt 0,10% (faktiskt utfall för år 2017 0,81%) för ersättning till förvaringsinstitutet för förvaring av fondens tillgångar, avgift till Finansinspektionen samt kostnader för revision av fonden. Inga försäljnings- eller inlösenavgifter. Prestationsbaserad avgift om 20% av den del av avkastningen som överstiger jämförelseindex. Fonden tillämpar high watermarkprincipen.
Förvaltare: Catrin Jansson
Risk: Risken uttryckt som standardav­vikelse (12 mån) är 14,10% (2018-12-31).
Fondens startdatum: 2015-09-01
ISIN kod: SE0007439310
Handel: Enter Småbolagsfond handlas varje dag. För vidare information se handelskalendern.
Pensionsmyndigheten: Fonden ingår inte i Pensionsmyndighetens utbud för premiepensionssparande.
Hållbarhetsprofil: Fonden tillämpar hållbarhetskriterier i sin förvaltning, läs mer här: Hållbarhetsprofilen.se

Kurshistorik


Catrin Jansson, fondförvaltare

Catrin Jansson, fondförvaltare

Vi använder cookies för att din användarupplevelse ska bli bättre. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng