Revisor i bolagen

Bolagets externa revisor: Deloitte, huvudansvarig revisor Christoffer Helgesen

Uppdragsavtal

Internrevision: PwC, ansvarig Sussanne Sundvall

Compliance Officer och funktionen för Regelefterlevnad: Harvest Advokatbyrå, ansvarig advokat Björn Wendleby

Datasupport och hosting: CAG Arete Datastöd AB

Viss fondadministration: ISEC Services AB

Om rösträtter

Ägarpolicy

Policy och instruktion kring klagomålshantering

Klagomålshantering

Om ersättning till anställda

Ersättningspolicy

Information från fondbolaget

Enter Sverige får nya andelsklasser

Enter Fonder har ansökt om och erhållit Finansinspektionens godkännande av nya fondbestämmelser för Enter Sverige. Ändringarna medför att fonden får tre nya andelsklasser i syfte att anpassa utbudet till olika marknadssegment. De nya fondbestämmelserna träder i kraft den 14 februari 2018.

Andelsklasserna har följande ISIN:
Enter Sverige andelsklass A: SE0000813917
Enter Sverige andelsklass B: SE0010625731
Enter Sverige andelsklass C: SE0010625756

Välkommen att ta del av informationsbrev och fondbestämmelser här.

Enter Cross Credit får nya andelsklasser

Enter Fonder har ansökt om och erhållit Finansinspektionens godkännande av nya fondbestämmelser för Enter Cross Credit. Ändringarna medför att fonden får två nya andelsklasser i syfte att anpassa utbudet till olika marknadssegment. De nya fondbestämmelserna träder i kraft den 1 mars 2018.

De nya andelsklasserna har följande ISIN:
Enter Cross Credit andelsklass C: SE0010921809
Enter Cross Credit andelsklass D: SE0010921817

Välkommen att ta del av informationsbrev och fondbestämmelser.

Utdelning

Styrelsen har fastställt utdelningsnivåer i utdelande andelsklasser för följande fonder:

Enter Cross Credit B: 1,50%
Enter Return B: 1,00%
Enter Preserve B: 4,00%

Utdelningen tillfaller andelsägare som äger andelar i nämnda fonder efter genomförda andelstransaktioner per den 12 april. De som önskar erhålla utdelningen kontant utbetald bör meddela fondbolaget senast den 3 april 2018.

Enter Select får nya andelsklasser

Enter Fonder har ansökt om och erhållit Finansinspektionens godkännande av nya fondbestämmelser för Enter Select. Ändringarna medför att fonden får tre nya andelsklasser i syfte att anpassa utbudet till olika marknadssegment. De nya fondbestämmelserna träder i kraft den 1 november 2018.

Andelsklasserna har följande ISIN:

Enter Select andelsklass A: SE0002096545
Enter Select andelsklass B: SE0010625772
Enter Select andelsklass C: SE0010625798

Välkommen att ta del av informationsbrev och fondbestämmelser här.

Enter Return får nya andelsklasser

Enter Fonder har ansökt om och erhållit Finansinspektionens godkännande av nya fondbestämmelser för Enter Return. Ändringarna medför att fonden får två nya andelsklasser i syfte att anpassa utbudet till olika marknadssegment. De nya fondbestämmelserna träder i kraft den 5 december 2018.

Andelsklasserna har följande ISIN:

Enter Return andelsklass A: SE0002729038
Enter Return andelsklass B: SE0005100278
Enter Return andelsklass C: SE0011984715
Enter Return andelsklass D: SE0011984723

Välkommen att ta del av informationsbrev och fondbestämmelser här.

almanacka-1000x1000