Peter Sundgren

Ordförande

Peter är advokat och delägare på Advokatfirman Vinge i Stockholm sedan 2015 och medlem av Sveriges Advokatsamfund sedan 2010. Peter har ca 10 års erfarenhet inom företagsöverlåtelser (M&A), bolagsrätt och annan affärsjuridik med inriktning mot bl a finansiella institutioner.

Karin Cakste

Styrelseledamot

Karin Cakste tillträdde som CFO hos Litorina 2014.  Litorina är ett private equity-bolag som förvärvar och industriellt utvecklar mindre och medelstora svenska och nordiska företag. Innan Karin började på Litorina arbetade hon som CFO på 11 Invest, en svensk fond som investerar i Ryssland, och innan dess som CFO och controller hos private equity-ägda bolag. Vidare har Karin arbetat nio år på PwC, först som revisor och sedan som managementkonsult.

Trine Charlotte Høgås-Ellingsen

Styrelseledamot

Trine är civilekonom från Handelshögskolan i Trondheim. Trine har erfarenhet från extern- och internrevision av finansiella företag efter att i 7 år arbetat på Deloitte. Hon arbetar nu med ekonomi och finans på Pareto AS.

Lasse Ruud

Styrelseledamot

Lasse Ruud är verkställande direktör för Pareto Asset Management sedan 2016. Han har tidigare varit chef för Verdipapirfondenes Forening. Lasse är samhällsekonom från Oslo Universitet och har tidigare arbetat på Norges Bank och Finansdepartementet.