Vilhelm Böhme

Ansvarig för Hållbarhetsanalys

Vilhelm har en civilingenjörsexamen med inriktning på finansiell matematik från KTH samt studier inom ekonomi på Stockholms universitet. Vilhelm ingår i Enters Operations team.

Ulrica Alexander Cloud

Marknadsassistent

Ulrica arbetar med marknadsföring av Enters produkter. Hon kommer närmast från en tjänst som VD- och marknadsassistent på Magnusson Advokatbyrå.

 

Nathalie Gylling

Operations

Nathalie ingår i Enters Operations team. Hon kommer närmast från en tjänst som Investment Controller på Danske Capital AB. Nathalie har en Bachelor of Business Administration från Lunds Universitet.

Mohammed Farahani

CFO, Risk Manager och vice VD Enter Fonder AB

Mohammed är CFO och riskansvarig på Enter. Mohammed kommer närmast från KPMG där han arbetade som auktoriserad revisor. Mohammed är civilekonom från Stockholms universitet och HEC Lausanne.

Herman Holmqvist

Sales Manager

Herman arbetar som ansvarig för försäljning på Enter Fonder. Han kommer närmast från Max Matthiessen där han arbetat som finansiell rådgivare mot företag och privatpersoner. Herman är civilekonom och har en IFU utbildning från SFH samt Swedsec licens.

Jon Hyltner

Aktieförvaltare/ analytiker

Jon ingår i förvaltningsteamet på Enter. Han kommer närmast från Handelsbanken Capital Markets där han arbetat som aktieanalytiker. Jon har en magisterexamen i nationalekonomi från Göteborgs Universitet.

Pia Jensen

Operations

Pia ingår i Enters Operations team. Pia har en fil. kand. från Stockholms Universitet och en examen från IHM Business School.

Henrik Lindquist

VD Enter Fonder AB

Henrik har lång erfarenhet av portföljförvaltning och ansvarar för utveckling och integrering av hållbarhetsfaktorer i investeringsverksamheten. Han har verkat i Enter sedan starten 1999. Henrik är civilekonom från Göteborgs universitet.

Sten Lindquist

Ansvarig för aktieförvaltningen samt aktieförvaltare/ analytiker

Sten var med och startade Enter 1999 och leder aktieteamet. Sten har civilekonomstudier från Handelshögskolan i Göteborg och Stockholms Universitet.

 

Gustaf Tegell

Ansvarig för ränteförvaltningen samt ränteförvaltare

Gustaf är ansvarig för Enters ränteförvaltning. Närmast kommer Gustaf från Quesada Kapitalförvaltning där han arbetat som fond- och portföljförvaltare. Gustaf har en civilingenjörs- och en nationalekonomiexamen från Lunds Universitet.