Institutionell förvaltning hos Enter Fonder innebär att uppdraget är anpassat till kundens speciella behov och krav. Det är aldrig fråga om standardlösningar utan varje uppdrag är unikt.

Enter Fonder AB erbjuder institutionell förvaltning av aktier, räntebärande värdepapper och kombinationer av dessa.

Till varje förvaltningsuppdrag knyts en ansvarig förvaltare. Det är ett långsiktigt åtagande. Relationen mellan förvaltare och kund skall kunna utvecklas och bestå under många år.

Välkommen att kontakta Henrik Lindquist eller Herman Holmqvist på tel 08-790 57 00 för vidare information om minimibelopp etc.

business_1000_600