Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om alternativa investeringsfonder, vilket innebär att den har friare placeringsregler än en vanlig värdepappersfond. Fonden placerar i svenska aktier, vilka är eller inom ett år avses bli noterade vid svensk börs eller auktoriserad marknadsplats eller är föremål för regelbunden handel vid annan reglerad marknad i Sverige. Förvaltningen i fonden styrs av värderingspotential utan hänsyn till bolagens kapitalvikt på börsen. Portföljen är koncentrerad, med en balanserad sammansättning av branscher och storlek på bolag. Enskilda branscher kan dock från tid till annan helt uteslutas.

Normalt innehåller fonden 25-30 aktier noterade på Stockholmsbörsen, vilket är betydligt färre jämfört med flertalet Sverigefonder.

Fakta om fonden

Fondtyp: Specialfond
Jämförelseindex: OMXS50EW™
Minsta startbelopp: 50 000 kr vid köp via fondbolaget. Flera återförsäljare har lägre gräns för engångsinsättning.
Förvaltningsavgift: Förvaltningsavgift 1,7% per år till fondbolaget + maximalt 0,10% (faktiskt utfall för år 2016 1,72%) för ersättning till förvaringsinstitutet för förvaring av fondens tillgångar, avgift till Finansinspektionen samt kostnader för revision av fonden. Inga försäljnings- eller inlösenavgifter.
Förvaltare: Sten Lindquist
Risk: Risken uttryckt som standardavvikelse (24 mån) är 14,6% (2017-03-31).
Fondens startdatum: 2007-08-14
Bankgiro: 5527-3213
ISIN kod: SE0002096545
Handel: Enter Select handlas varje dag.
Pensionsmyndigheten: Fonden ingår inte i Pensionsmyndighetens utbud för premiepensionssparande.
Hållbarhetsprofil: Fonden tillämpar hållbarhetskriterier i sin förvaltning, läs mer här: Hållbarhetsprofilen.se

Kurshistorik