Enter Preserve placerar i räntor och aktier i Sverige med inslag av nordiska innehav. Fonden har en tydlig inriktning mot företag med stabil intjäning och hög direktavkastning. I syfte att kunna dra fördel av rörelserna på marknaden kommer fonden arbeta aktivt med att skifta exponeringen mellan aktier och räntebärande placeringar. Enter Preserve har två andelsklasser. I andelsklass Enter Preserve A lämnas ingen utdelning. I andelsklass Enter Preserve B lämnas utdelning. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Ansvarsfulla investeringar

Vi screenar löpande Enter Preserves innehav ur ett hållbarhetsperspektiv inom ESG-områdena miljö, mänskliga rättigheter och bolagsstyrning där vi bl a bedömer risker och handlingsberedskap. Vi integrerar sedan utfallet av screeningen i vår analysmodell och resultatet får på så sätt en direkt påverkan på vårt investeringsbeslut. Läs gärna mer under Ansvarsfulla investeringar.
Vi mäter Enter Preserves koldioxidavtryck (aktiedelen) varje kvartal, se Koldioxidavtryck i våra fonder.

Fakta om fonden

Fondtyp: Värdepappersfond
Förvaltningsavgift: Förvaltningsavgift 1,40% per år till fondbolaget + maximalt 0,10% (faktiskt utfall för år 2016 1,43%) för ersättning till förvaringsinstitutet för förvaring av fondens tillgångar, avgift till Finansinspektionen samt kostnader för revision av fonden. Inga försäljnings- eller inlösenavgifter.
Förvaltare: Anders Wilson och John Bornstein
Risk: Risken uttryckt som standardavvikelse (24 mån) är 6,5% (2017-09-30).
Fondens startdatum: 2014-03-17
Bankgiro: 243-2599
ISIN kod: SE0005 624 632
Handel: Enter Preserve handlas varje dag. För vidare information se handelskalendern.
Pensionsmyndigheten: Fonden ingår i Pensionsmyndighetens utbud för premiepensionssparande (nr 490706).
Hållbarhetsprofil: Fonden tillämpar hållbarhetskriterier i sin förvaltning, läs mer här: Hållbarhetsprofilen.se

Kurshistorik


Fondtyp: Värdepappersfond
Förvaltningsavgift: Förvaltningsavgift 1,40% per år till fondbolaget + maximalt 0,10% (faktiskt utfall för år 2016 1,43%) för ersättning till förvaringsinstitutet för förvaring av fondens tillgångar, avgift till Finansinspektionen samt kostnader för revision av fonden. Inga försäljnings- eller inlösenavgifter.
Förvaltare: Anders Wilson och John Bornstein
Risk: Risken uttryckt som standardavvikelse (24 mån) är 6,5% (2017-09-30).
Fondens startdatum: 2014-03-17
ISIN kod: SE0005 624 640
Handel: Enter Preserve handlas varje dag. För vidare information se handelskalendern.
Pensionsmyndigheten: Fonden ingår i Pensionsmyndighetens utbud för premiepensionssparande (nr 490706).
Hållbarhetsprofil: Fonden tillämpar hållbarhetskriterier i sin förvaltning, läs mer här: Hållbarhetsprofilen.se

Kurshistorik