Enter Pension placerar i räntor och aktier i Sverige med inslag av nordiska innehav. Fonden har en tydlig inriktning mot företag med stabil intjäning och hög direktavkastning. I syfte att kunna dra fördel av rörelserna på marknaden kommer fonden arbeta aktivt med att skifta exponeringen mellan aktier och räntebärande placeringar. Enter Pension har två andelsklasser. I andelsklass Enter Pension A lämnas ingen utdelning. I andelsklass Enter Pension B lämnas utdelning. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Fakta om fonden

Fondtyp: Värdepappersfond
Förvaltningsavgift: Förvaltningsavgift 1,40% per år till fondbolaget + maximalt 0,10% (faktiskt utfall för år 2016 1,43%) för ersättning till förvaringsinstitutet för förvaring av fondens tillgångar, avgift till Finansinspektionen samt kostnader för revision av fonden. Inga försäljnings- eller inlösenavgifter.
Förvaltare: Anders Wilson och John Bornstein
Risk: Risken uttryckt som standardavvikelse (24 mån) är 7,2% (2017-03-31).
Fondens startdatum: 2014-03-17
Bankgiro: 243-2599
ISIN kod: SE0005 624 632
Handel: Enter Pension handlas varje dag.
Pensionsmyndigheten: Fonden ingår i Pensionsmyndighetens utbud för premiepensionssparande (nr 490706).
Hållbarhetsprofil: Fonden tillämpar hållbarhetskriterier i sin förvaltning, läs mer här: Hållbarhetsprofilen.se

Kurshistorik


Fondtyp: Värdepappersfond
Förvaltningsavgift: Förvaltningsavgift 1,40% per år till fondbolaget + maximalt 0,10% (faktiskt utfall för år 2016 1,43%) för ersättning till förvaringsinstitutet för förvaring av fondens tillgångar, avgift till Finansinspektionen samt kostnader för revision av fonden. Inga försäljnings- eller inlösenavgifter.
Förvaltare: Anders Wilson och John Bornstein
Risk: Risken uttryckt som standardavvikelse (24 mån) är 7,2% (2017-03-31).
Fondens startdatum: 2014-03-17
ISIN kod: SE0005 624 640
Handel: Enter Pension handlas varje dag.
Pensionsmyndigheten: Fonden ingår i Pensionsmyndighetens utbud för premiepensionssparande (nr 490706).
Hållbarhetsprofil: Fonden tillämpar hållbarhetskriterier i sin förvaltning, läs mer här: Hållbarhetsprofilen.se

Kurshistorik