Att förvalta kapital på ett långsiktigt och stabilt sätt är ett hantverk som kräver en bred omvärldsbevakning och en förståelse för mekanismerna som styr marknaden. Vi anser att en ständigt pågående analys av omvärlden och regelbunden kontakt med de företag vi investerar i är en nödvändig plattform för att kunna placera och förvalta våra kunders kapital på bästa sätt.

Våra erfarna förvaltare och kontinuiteten i vår förvaltning, där samtliga våra fonder haft samma förvaltare sedan start, är viktiga anledningar till att allt fler aktörer vänder sig till oss när de vill placera sitt kapital på ett långsiktigt sätt.

Vi erbjuder förvaltning i följande fonder;

  • Enter Sverige, Enter Sverige Pro, Enter Select, Enter Select Pro och Enter Småbolagsfond som placerar i aktier
  • Enter Cross Credit och Enter Return som placerar i räntebärande värdepapper
  • Enter Preserve som placerar både i räntebärande värdepapper och aktier

Välkommen att läsa mer om respektive fond. Observera att det inför en eventuell investering är viktigt att ta del av fondbestämmelser, faktablad och informationsbroschyr.