Richard Bentefour

Marknads- och försäljningschef

Richard är ansvarig för affärsutveckling och försäljning av Enters produkter. Han kommer närmast från en tjänst på SEB:s fond- och kapitalförvaltning. Richard har en examen från IHM Business School.

 

John Bornstein

Ansvarig aktieanalys samt aktieförvaltare/ analytiker

John är ansvarig för analysarbetet och ingår i förvaltningsteamet på Enter. Han var med och startade Enter 1999. John är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och auktoriserad finansanalytiker CEFA.

 

Ulrica Alexander Cloud

Marknadsassistent

Ulrica arbetar med marknadsföring av Enters produkter. Hon kommer närmast från en tjänst som VD- och marknadsassistent på Magnusson Advokatbyrå.

 

Mohammed Farahani

CFO, Risk Manager och vice VD Enter Fonder AB

Mohammed är CFO och riskansvarig på Enter. Mohammed kommer närmast från KPMG där han arbetade som auktoriserad revisor. Mohammed är civilekonom från Stockholms universitet och HEC Lausanne.

Christina Hedblom

Chef Operations

Christina leder Enters Operations team. Hon har tidigare arbetat som konsult inom kapitalförvaltning och ekonomi. Christina är civilekonom från Lunds Universitet.

 

Catrin Jansson

Aktieförvaltare/ analytiker

Catrin ingår i förvaltningsteamet på Enter. Hon har tidigare arbetat på Nordea Equities som aktieanalytiker. Catrin har en civilingenjörs- och ekonomie magisterexamen från Lunds universitet.

 

Pia Jensen

Operations

Pia ingår i Enters Operations team. Pia har en fil. kand. från Stockholms Universitet och en examen från IHM Business School.

Henrik Lindquist

VD Enter Fonder AB

Henrik har arbetat med portföljförvaltning i mer än 20 år och ansvarar för försäljningen av Enters tjänster. Henrik är civilekonom från Göteborgs universitet och var med från starten av Enter 1999.

 

Sten Lindquist

Ansvarig för aktieförvaltningen samt aktieförvaltare/ analytiker

Sten var med och startade Enter 1999 och leder aktieteamet. Sten har civilekonomstudier från Handelshögskolan i Göteborg och Stockholms Universitet.

 

Anders Wilson

Ansvarig för ränteförvaltningen samt ränteförvaltare/ analytiker

Anders förvaltar Enters räntefonder och diskretionära ränteuppdrag och är även ansvarig för makroanalysen. Anders var med och startade Enter 1999. Anders är civilekonom från Stockholms Universitet.