Det som utmärker vårt sätt att jobba med såväl aktier som räntor är:

  • Aktiv förvaltning – Vi investerar bara i de tillgångar vi verkligen tror på och sneglar inte ängsligt mot index
  • Analys – Vi baserar våra investeringar på grundlig analys av företag och makroekonomi
  • Erfarenhet – Våra förvaltare har alla lång erfarenhet av finansiella marknader och av att jobba tillsammans
  • Nära relation till kunden – Vi kommunicerar löpande med våra kunder bl a i form av månatliga marknadsanalyser