Nytt år, nya möjligheter

AKTIEANALYS

  • Nytt år, nya möjligheter
  • Enögda marknader
  • Värdering att växa in i

Nytt år, nya möjligheter

Du har sett det förut: en stark start på det nya börsåret med stöd av prognoser om att nu ska tillväxten äntligen ta fart. Följt av besvikelser framåt vårkanten som sätter sig i kurserna. Och så en stark avslutning på förhoppningar om att nästa år ska bli bättre.

Ska 2017 följa det bekanta mönstret?  Kursutvecklingen så här långt är slående lik (se bilden ovan). De optimistiska prognoserna känner vi också igen. Men det finns också skillnader.

Framförallt att vi nu ser positiva tecken inte bara i makro  utan även i bolagen. De rapporterar äntligen om bättre efterfrågan, och de överträffar marknadens prognoser. Så, för första gången sedan 2010 har kurserna stöd av stigande vinster. Det är en viktig skillnad.

Enögda marknader

Därmed inte sagt att året inte kan bjuda på besvikelser. Aktiemarknaden har en benägenhet att fokusera på en sak i taget. Just nu är det att konjunkturen förbättras. Den politiska osäkerheten har hamnat i skymundan.

Bilden ovan visar (övre delen) ett index för global politisk osäkerhet (EPU) som tas fram av policyuncertainty.com. EPU var rekordhög i januari.

I normala fall sammanfaller hög EPU med förhöjd volatilitet på aktiemarknaden (nedre delen av bilden). Så var fallet exempelvis vid 9/11, Lehman och Eurokrisen. Nu är EPU högre än den var vid de tillfällena – men volatiliteten tangerar lägstanivåer.

Lugnet före stormen?

Fokus på konjunkturen

Intrycket att marknaden fokuserar ensidigt på konjunkturen, får stöd av den här bilden. Den visar en regression mellan volatilitetsindex (VIX)  och amerikanskt inköpschefsindex (ISM). Regressionslinjen har en negativ lutning, dvs hög ISM sammanfaller normalt med låg volatilitet på börsen och vice versa.

Rådande nivå för ISM och VIX är utmärkt med en stjärna.  Den ligger helt nära regressionslinjen.

Med andra ord: den låga volatiliteten verkar kunna förklaras av stark makro. Politiken verkar inte ha haft någon reell påverkan.

Mer makro än Trump 

Det här är en bild på samma tema. Den visar sambandet mellan global PMI (inköpschefsindex) och Sandviks kursutveckling relativt index. Många har kopplat ihop den starka kursutvecklingen för industribolag sedan i höstas med löften om  infrastruktursatsningar m.m. i USA.

Men bilden indikerar att kurserna snarare drivits av konjunkturen, som bottnade i somras. Bolag som Sandvik har utvecklats ungefär som de brukar göra när makro slår om.

Eller annorlunda uttryckt: kurserna har inte stigit tack vare, utan trots, Trump.

What if…?

Det tycks alltså som att makro överskuggat politiken. Men vad händer om makrodata börjar försvagas av något skäl och fokus förflyttas till den politiska osäkerheten?

Bilden ovan visar en regression mellan volatilitetsindex (VIX) och index för  ekonomisk politisk osäkerhet (EPU).  Den gröna cirkeln indikerar rådande kombination av hög EPU och låg volatilitet.

Nuläget är, som framgår, en extrempunkt, en så kallad ”outlier”. Den gröna pilen indikerar vart volatiliteten ”borde” ligga givet rådande EPU: kring nivån 30 procent, att jämföra med dagens nivå kring 10 procent.

En fingervisning om att marknaden är känslig för ett skifte av fokus från konjunktur till politik.

Fortsatt återhämtning

Så här långt finns dock få tecken på att makro börjar förlora i styrka. Inköpschefsindex (PMI) för februari indikerar fortsatt återhämtning för industrin globalt. Det gäller särskilt för Europa, vars PMI noterade flerårshögsta i februari.

Preliminära USA-siffror för månaden visar på en viss tillbakagång från tidigare nivå. Möjligen ett tecken på ökad osäkerhet vad gäller den nya administrationens planer. Men siffrorna är på fortsatt hög nivå. Från Kina saknas än så länge februari-data, men indikationerna från bolagen i samband med rapporterna, är att Kina utvecklas starkare än på länge, bland annat med stöd av mjukare kreditgivning.

Bra bolagsrapporter

Rapporterna för fjärde kvartalet har som sagt varit bra överlag. Besvikelserna har varit få, och de flesta branscher verkar utvecklas i rätt riktning.

Bilden ovan är tagen från Sandviks presentation. Den visar utvecklingen för bolagets viktigaste geografier och kundsegment med hjälp av pilar. Tidigare har pilarna mest pekat i sidled, men nu börjar allt fler peka uppåt.

Värt att notera från rapporterna är att bolag med inriktning mot investeringsvaror hör till de som överraskat mest positivt. Det gäller bla Alfa Laval och Volvo.

Det verkar alltså som att flera år av återhållsamhet nu till slut lett till ett behov av ersättningsinvesteringar. Det är en efterlängtad utveckling – som dock kan brytas av politisk osäkerhet.

Stigande prognoser

Vi har bakom oss en lång period med vinstbesvikelser och gradvis sänkta prognoser, men sedan en tid tillbaka ser det alltså ut som om den trenden vänt.

Bilden ovan visar hur vinstestimaten utvecklats det senaste kvartalet för de viktigaste branscherna på Stockholmsbörsen. Totalen är upp ett par procent, men den siffran tyngs av fortsatt stora prognossänkningar för Ericsson. I övrigt stiger estimaten för nästan alla branscher.

Starkast är ökningarna för cykliska industrier som Stål & Metall, Verkstad och Fordon. Förändringarna för mer stabila branscher som Bank och Handel är mindre, så som sig bör i ett cykliskt uppsving.

Värdering att växa in i

Vi avslutar med en bild som jämför rådande värdering (PE-tal) för olika branscher med hur de brukar värderas (femårs-snitt). PE-talet för Stockholmsbörsen som helhet ligger ca 20 procent över sin historik. Det är en ganska hög premie, men inte ovanlig när konjunkturen slår om.

Verkstad hör till de branscher som har högst premie jämfört med historiken, men sektorn har som sagt stöd av positiva revideringar. Då framstår Bank som mer utsatt. Sektorn handlas till nästan lika hög premie som Verkstad, men har inte alls samma revideringsstöd.

Fordon (Volvo) och Konsument (Electrolux & Husqvarna) handlar med en relativt liten värderingspremie, men med bra revideringsstöd. Intressant, tycker vi.

Enter Fonders Marknadsanalys skrivs av Anders Wilson, chef för ränteförvaltning och makroanalys på Enter och av John Bornstein, chef för aktieanalys.

Anders är civilekonom från Stockholms universitet och har arbetat med förvaltning och handel inom räntebärande värdepapper och valuta i över 20 år. Han förvaltar Enters räntefonder och diskretionära ränteuppdrag och är även ansvarig för makroanalysen.

John är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och auktoriserad finansanalytiker CEFA.
Både Anders och John var med och startade Enter 1999.

Anders Wilsson

Anders Wilsson

John Bornstein, fondförvaltare

John Bornstein

Enter Fonder är en fristående och aktiv kapitalförvaltare specialiserad på svenska aktier och räntor. Vårt mål är att åstadkomma god riskjusterad avkastning.

Långsiktighet och stabilitet är viktiga värden i vår förvaltning. Det har gjort oss till en betydelsefull aktör inom såväl pensionsförvaltning som för våra institutionella kunder, stiftelser och försäkringsbolag vars kapitalförvaltning kräver ett långsiktigt tänkande och en stabil avkastning.

Vårt fondutbud erbjuds av de flesta fondförsäkringsbolag och banker på den svenska marknaden vilket gör det möjligt även för privatpersoner att investera medel hos oss.

Välkommen att läsa mer om oss och våra fonder på enterfonder.se.

RISKINFORMATION
Placering i fonder innebär alltid en viss risk. Tidigare avkastning är ingen garanti för avkastning i framtiden. Fondandelarnas värde kan både gå upp och ner och kan påverkas av valutarörelser. Det finns ingen garanti för att investeraren får tillbaka det fulla värdet av sin placering. Investerare bör kontakta en oberoende ekonomisk rådgivare om de är osäkra på om denna typ av placering är lämplig för dem. Vi rekommenderar också att investerare läser våra informationsbroschyrer, faktablad, årsberättelser och halvårsredogörelser. Dokumenten är tillgängliga här på vår hemsida, och kan även beställas direkt från Enter Fonder (Fondbolaget).

2017-03-29T11:21:52+00:00

Vi använder cookies för att din användarupplevelse ska bli bättre. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng