”Det finns ingen konflikt mellan god avkastning och hållbara investeringar”

Den 18 oktober samlade Enter Fonder och Brummer & Partners investerare till en gemensam investerarträff med tema: ”Hur möter kapitalförvaltare och institutionella investerare kraven på hållbarhet i kapitalförvaltningen? Talare var Mats Andersson (fd VD 4 AP-fonden), Jarkko Matilainen (Varma) och Ann-Sofie Odenberg (Brummer & Partners) samt Henrik Lindquist (Enter Fonder). Läs om hur Enter Fonder investerar hållbart.