Dollarn tynger börsen

AKTIEANALYS

  • Dollarn tynger börsen
  • …. men bra konjunktur
  • …. och få alternativ

Sell in May…

”Sell in May and go away”, brukar det ju heta på börsen, och de senaste åren har den gamla tumregeln fungerat relativt väl. Vi har typiskt sett haft en stark start, en svag mitt och ett bra slut.

2017 följer så här långt det bekanta mönstret, fast med turbo. Starten var ovanligt stark och korrektionen sedan i maj har varit ovanligt kraftig – knappt 10 procent i skrivande stund.

Flera faktorer har bidragit till fallet, bland annat geopolitisk oro och den svagare dollarn. Men ekonomin fortsätter ändå att utvecklas på ett bra sätt på nästan alla marknader samtidigt som alternativen till aktier är få. Det talar för att vi kan få ett bra slut även på det här börsåret.

USA riktkarl

Något som bidrar till nervositeten på börsen, är att OMX-index brutit igenom sitt 200-dagars glidande medelvärde – en indikator på börstrenden som fungerat relativt väl över tid.

Det är dock värt att notera att börsen i USA klarat sig betydligt bättre än den svenska.

Normalt är det USA som anger riktningen för övriga marknader. Bilden ovan ger en illustration av hur det sett ut de senaste åren.

De tillfällen då OMX handlat under sitt 200-dagars medelvärde utan sällskap av S&P500 (de grå fälten) har för det mesta varit köptillfällen. De tillfällen då även S&P brutit sitt ”200-dagars” har däremot varit början på en längre korrektion (det blå fältet).

Håll koll på USA, med andra ord.

Q2: Små förändringar

Vad är det mer som tynger börsen? Lite besvikelse kring andra kvartalets delårsrapporter har bidragit.

Q1 var ju ett ovanligt starkt kvartal med nästan inga besvikelser och extra draghjälp av valuta och fler arbetsdagar (påskeffekt). Q2 var mer en påse blandat, med några riktiga surisar (främst Ericsson) och spår av påsk (färre arbetsdagar).

Bankerna klarade sig överlag bra, med stöd av goda intäkter från kapitalmarknaden. Byggarna rapporterade stark tillväxt, men på bekostnad av marginalerna. Industribolagen lyckades inte överraska på samma sätt som i Q1.

Estimaten för helåret har dock legat i stort sett stilla efter Q2. Det innebär att kurskorrektionen på nästan 10% i sin helhet speglas i lägre värdering. Mer om det senare.

Från med- till motvind

Men även om Q2 inte ledde till sänkta vinstprognoser, så innebär kronförstärkningen att analytikernas estimat förmodligen ligger en bit för högt.

Kronindex har stärkts ca 5% de senaste månaderna, en betydande rörelse som främst speglar dollarns svaghet. Det kommer att synas i bolagens resultat de närmaste kvartalen.

Bilden ovan visar årsjämförelserna framåt om kronindex ligger kvar på rådande nivå. Motvinden blir som synes starkast i Q4 men följer med också in i nästa år.

Sett ur ett längre perspektiv är dock inte kronan onormalt stark. Kronindex ligger snarare på sitt långa genomsnitt. Svensk konkurrenskraft borde alltså vara fortsatt ok.

Det är också värt att komma ihåg att det är helt normalt med en starkare krona när konjunkturen stärks. Bolagen brukar mer än väl kunna kompensera för det med bättre volymer. Så blir det sannolikt även den här gången.

Följs åt

Den här bilden ger en känsla för hur dollarns försvagning påverkat börsen.

Den visar dels dollarn mot euron (gröna linjen), dels hur en korg av de mest USA-exponerade europeiska bolagen utvecklats relativt index sedan årsskiftet (röda linjen).

Ett nära samband, som indikerar att marknaden tagit höjd för den dollarförsvagning som skett så här långt. Frågan är förstås vad som sker framåt.

Att sia om valutor är förvisso ökänt knepigt. Anders tycker ändå att det finns goda argument för att dollarn stabiliseras och även stärks från de här nivåerna.

Inte minst därför att ECB har intresse av att motverka en starkare euro för att inte riskera konjunkturuppgången i Europa.

Bred uppgång

Att konjunkturen är fortsatt bra, kan illustreras av den här bilden. Vi har hämtat den från Sandviks Q2-presentation.

Bilden visar utvecklingen för Sandviks olika geografier och segment. De flesta pilar pekar uppåt – en stor skillnad mot läget för ett år sedan, då marknaderna stod och stampade.

Våra möten med bolag på sistone indikerar att den goda utvecklingen håller i sig in i Q3.

Dr Koppar

Samtidigt som dollarn har försvagats under sommaren, har flera metaller stärkts ordentligt. Ett klassiskt tecken på att konjunkturen är bra och att säljarna kompenserar sig för en svagare dollar med högre priser.

En av de viktigaste metallerna för svenska bolag (Atlas, Boliden, Sandvik) är koppar, som har några verkligt svaga år bakom sig. Koppar anses annars vara en av de metaller som har bäst förutsättningar för strukturell tillväxt, med flera användningsområden inom ny teknik.

Det senaste kvartalet har kopparpriset stärkts från ca 5500 till knappt 7000 dollar per ton. Det är betydelsefullt, inte minst därför att ett kopparpris över 6000 dollar gör det lönsamt för gruvbolagen att öka produktionen och investera i ny kapacitet.

Indikationer på att så också sker, kommer nu från de svenska bolagen.

Normalisering

När vi senast kommenterade börsen, i början på sommaren, var värderingen den faktor som bekymrade oss. Sedan dess har det som sagt skett en korrigering, och multiplarna på svenska bolag ser nu mer normala ut.

Bilden ovan visar hur Stockholmsbörsen och olika branscher värderas i förhållande till sitt femårs-snitt (PE-tal).

Börsen som helhet ligger marginellt över femårssnittet. Premien blir dock större om vi sträcker ut jämförelsen längre bak i tiden.

Man kan ändå prata om en slags normalisering från uppdrivna nivåer. Det gäller även skillnaden i värdering mellan branscher. De flesta handlar nu nära sitt 5-årssnitt.

Inga uppenbara konstigheter, alltså. Det talar för en diversifierad portfölj, med mer fokus på enskilda bolag än på specifika branscher.

Dyr börs?

Om man sträcker ut tidsperspektivet, ser börsens värdering som sagt mer uppdriven ut. Samtidigt är det svårt att bortse från hur radikalt räntemiljön förändrats under perioden.

Bilden ovan jämför direktavkastningen på Stockholmsbörsen med räntan på svenska 5-åringar. 2010 låg de båda i jämhöjd, kring 3 procent.

Längre tillbaka i tiden låg 5-årsräntan betydligt över direktavkastningen, dvs marknaden tog hänsyn till att utdelningen på aktier växer över tid, vilket ju inte är fallet med obligationer.

Idag befinner vi oss på andra sidan spektrat; börsen ger en direktavkastning på knappt 4% medan 5-åringen ligger kring noll.

Vi är medvetna om riskerna med att jämföra värderingen på aktier med en uppenbart manipulerad prissättning på obligationer. Men sammantaget tycker vi ändå att börsens värdering ser rimlig ut medan alternativen gått från riskfri avkastning till avkastningsfri risk.

Enter Fonders Marknadsanalys skrivs av Anders Wilson, chef för ränteförvaltning och makroanalys på Enter och av John Bornstein, chef för aktieanalys.

Anders är civilekonom från Stockholms universitet och har arbetat med förvaltning och handel inom räntebärande värdepapper och valuta i över 20 år. Han förvaltar Enters räntefonder och diskretionära ränteuppdrag och är även ansvarig för makroanalysen.

John är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och auktoriserad finansanalytiker CEFA.
Både Anders och John var med och startade Enter 1999.

Anders Wilsson

Anders Wilsson

John Bornstein, fondförvaltare

John Bornstein

Enter Fonder är en fristående och aktiv kapitalförvaltare specialiserad på svenska aktier och räntor. Vårt mål är att åstadkomma god riskjusterad avkastning.

Långsiktighet och stabilitet är viktiga värden i vår förvaltning. Det har gjort oss till en betydelsefull aktör inom såväl pensionsförvaltning som för våra institutionella kunder, stiftelser och försäkringsbolag vars kapitalförvaltning kräver ett långsiktigt tänkande och en stabil avkastning.

Vårt fondutbud erbjuds av de flesta fondförsäkringsbolag och banker på den svenska marknaden vilket gör det möjligt även för privatpersoner att investera medel hos oss.

Välkommen att läsa mer om oss och våra fonder på enterfonder.se.

RISKINFORMATION
Placering i fonder innebär alltid en viss risk. Tidigare avkastning är ingen garanti för avkastning i framtiden. Fondandelarnas värde kan både gå upp och ner och kan påverkas av valutarörelser. Det finns ingen garanti för att investeraren får tillbaka det fulla värdet av sin placering. Investerare bör kontakta en oberoende ekonomisk rådgivare om de är osäkra på om denna typ av placering är lämplig för dem. Vi rekommenderar också att investerare läser våra informationsbroschyrer, faktablad, årsberättelser och halvårsredogörelser. Dokumenten är tillgängliga här på vår hemsida, och kan även beställas direkt från Enter Fonder (Fondbolaget).

2017-09-22T11:28:22+00:00

Vi använder cookies för att din användarupplevelse ska bli bättre. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng