Bred cyklisk återhämtning

AKTIEANALYS

  • Bred cyklisk återhämtning
  • IPO:s allt dyrare, allt sämre avkastning

So far, so good

Vi har ju tidigare pekat på det lite märkliga säsongsmönstret på börsen, med en stark start, en svag mitt och en skjuts mot årsslutet. 2017 följer scenariot så här långt – fast med turbo. Bra makro, växande vinster och minskad politisk risk har bidragit till en ovanligt stark start.

So far, so good, alltså. Men nu går vi in i den period som brukar vara lite mer besvärlig. En anledning har varit att ledande makro haft en tendens att försvagas på våren. Den tendensen finns också i år, med en viss nedgång i inköpschefsindex (PMI´s) i bl a USA och Kina.

Men nivåerna på PMI´s är fortfarande höga och bolagens vinster växer för första gången på länge. Vinstförväntningarna ser om något försiktiga ut. Mindre risk för besvikelser, alltså — och möjligen mindre risk för en svag mitt på 2017.

Cykliskt omslag

De svenska bolagen har rapporterat bättre resultat än väntat i några kvartal nu, men Q1 var det första kvartalet på flera år med riktigt bra tillväxt i försäljningen. Ett gammalt hederligt cykliskt omslag, som vi inte sett på länge.

Till viss del kan det förklaras med flera faktureringsdagar (påskeffekt). Men även underliggande är tillväxten stark, förstärkt av lageruppbyggnad. En svag krona därtill, gör mixen ovanligt fördelaktig för exportbolagen.

Bilden ovan visar den senaste månadens förändring av vinstprognoser. Mest har prognoserna höjts för industribolagen. Bygg och Konsument (bl a Husqvarna) noterar också starka marknader. Telekom (Ericsson) är undantaget, med fallande försäljning och sänkta prognoser.

Synkroniserad uppgång

Den här bilden, lånad från Sandviks Q1-presentation, visar bredden i den cykliska återhämtningen.

Alla geografier växer, i de flesta fall tvåsiffrigt. Kina nämns som särskilt starkt av flera bolag. Nordamerika växer åter bra efter en svagare period. Europa fortsätter tuffa på. En synkroniserad uppgång, med andra ord.

Ser man till segment, är efterfrågan särskilt stark för gruvutrustning och anläggningsmaskiner. Men även tidigare så svaga marknader som olja och marin visar tecken på stabilisering. Undantaget är bilsektorn, som kommer ned från höga nivåer, främst i USA.

Mer att ta av

Det verkar alltså som om de flesta cylindrar snurrar för närvarande, somliga på högvarv. Risk för överhettning?

Läget skiljer sig förstås mycket åt beroende på land och segment. Svensk bomarknad är väl i hetaste laget, kan man tycka. Men överlag är bilden snarare att efterfrågan kommer upp från en ganska låg nivå.

Bilden ovan visar SKF´s organiska tillväxt sedan 1990. Övre delen visar efterfrågan i förhållande till trend. Rådande nivå är som synes en bit under trend, vilket talar för att tillväxten kan vara över genomsnittet ett tag framåt.

Nedre delen visar kvartalsvis tillväxt. I en normal cykel växer SKF 5-6 kvartal innan det vänder nedåt. Man har nu vuxit i två kvartal. Mer att ta av, med andra ord.

Håll koll på räntan

Men även om efterfrågan fortsätter att växa, vet vi att börsen ofta är tidigt ute. Det uppsving som nu syns, började marknaden inteckna redan i somras. Så, när vändningen nu bekräftats, kan det bästa vara över för de cykliska aktier som varit vinnare de senaste kvartalen.

Bilden ovan visar att cykliskt (relativt index) följer utvecklingen för PMI ganska väl. Global PMI vände upp i somras och tycks nu mattas något.

Men så länge PMI är på höga nivåer behöver det inte innebära cyklisk ”underperformance”. Ett exempel är fallet för PMI första halvan 2015. Då fortsatte cykliskt gå bra. Först när räntan vände ned på deflationsoro 2016 började sektorn gå dåligt.

Tolkning? Bra nivå på PMI och högre räntor kan ge fortsatt stöd åt cykliskt. Fallande råvarupriser, som trycker ned räntorna, är däremot ett varningstecken.

Tunnare luft

Vad kan man säga om värderingen av börsen efter den senaste tidens uppgång? Den är högre än på länge.

Vår värderingskombo är ett likaviktat snitt av dels vinstmultiplar (bl a P/E), dels ”vinstneutrala” multiplar (värdering av försäljning och eget kapital). Den ger en fingervisning om rådande värdering jämfört med historien.

Vi noterar lite bekymrat att indikatorn nu tangerar tidigare toppar för värdering (sedan 2006). Därmed inte sagt att kurserna inte kan gå högre. I det kortare perspektivet väger faktorer som vinstrevideringar och flöden tyngre än värdering.

Men för avkastning på sikt är värdering viktigt. Pensionsspararen kan göra klokt i att dämpa förväntningarna på långsiktig avkastning härifrån.

Allt dyrare IPO´s

Att värderingen blivit högre märks också på de nya bolag som introduceras på börsen (IPO´s). De prissätts alltmer aggressivt — och det tycks sätta spår i avkastningen.

Bilden ovan visar dels Småbolagsindex (blå linjen), dels en ”korg” (röda linjen) som vi konstruerat av alla IPO´s sedan maj 2015 (marknadsviktade).

IPO-korgen har gått bättre än småbolagsindex sedan start, men det senaste året har den inte lyckats hålla jämna steg med index.

En indikation om att senare IPO´s haft svårare att leverera meravkastning än de som sattes tidigt.

Det stärker det intryck som vi har: nämligen att det blivit allt mindre över till köparna av IPO´s med tiden, med sämre avkastning som följd.

Upp som en sol

Den här bilden visar (på bolagsnivå) hur de senaste månadernas IPO´s utvecklats relativt småbolagsindex sedan notering (maj månads IPO´s är inte med).

Lite anmärkningsvärt är att alla faktiskt har gått sämre än marknaden, utom vårdbolaget Ambea som utvecklats i nivå med index. Sämst har utvecklingen varit för biotekbolaget Alligator. Notera dock att beräkningen gjorts från första noteringsdagen. Kursrörelsen från teckningskursen, som i de flesta fall är positiv, är alltså inte med.

Tradingtips: sälj dina IPO´s efter noteringen och köp vår småbolagsfond istället.

En blygsam bullmarket

Det finns alltså skäl att vara uppmärksam på värderingen av aktiemarknaden för närvarande.

Samtidigt är det lätt att underskatta kraften i den typ av marknader som vi är inne i. ”Bullmarkets” har en tendens att pågå längre och lyfta högre än vad de flesta räknar med. Ofta slutar de i en parabol när alla hämningar släpper.

Det ser vi inte riktigt den här gången.

Bilden ovan visar den rullande (annualiserade) 10-års avkastningen på Stockholmsbörsen (ex utdelningar). Den genomsnittliga årsavkastningen under efterkrigstiden ligger kring 7 procent.

Det rullande 10-årssnittet efter 80– och 90-talets bullmarkets låg på svindlande 20 respektive 30 procent i årsavkastning. Motsvarande siffra för de senaste 10 åren är blygsamma 3,5%. Inte mycket till excess, kan man tycka.

Enter Fonders Marknadsanalys skrivs av Anders Wilson, chef för ränteförvaltning och makroanalys på Enter och av John Bornstein, chef för aktieanalys.

Anders är civilekonom från Stockholms universitet och har arbetat med förvaltning och handel inom räntebärande värdepapper och valuta i över 20 år. Han förvaltar Enters räntefonder och diskretionära ränteuppdrag och är även ansvarig för makroanalysen.

John är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och auktoriserad finansanalytiker CEFA.
Både Anders och John var med och startade Enter 1999.

Anders Wilsson

Anders Wilsson

John Bornstein, fondförvaltare

John Bornstein

Enter Fonder är en fristående och aktiv kapitalförvaltare specialiserad på svenska aktier och räntor. Vårt mål är att åstadkomma god riskjusterad avkastning.

Långsiktighet och stabilitet är viktiga värden i vår förvaltning. Det har gjort oss till en betydelsefull aktör inom såväl pensionsförvaltning som för våra institutionella kunder, stiftelser och försäkringsbolag vars kapitalförvaltning kräver ett långsiktigt tänkande och en stabil avkastning.

Vårt fondutbud erbjuds av de flesta fondförsäkringsbolag och banker på den svenska marknaden vilket gör det möjligt även för privatpersoner att investera medel hos oss.

Välkommen att läsa mer om oss och våra fonder på enterfonder.se.

RISKINFORMATION
Placering i fonder innebär alltid en viss risk. Tidigare avkastning är ingen garanti för avkastning i framtiden. Fondandelarnas värde kan både gå upp och ner och kan påverkas av valutarörelser. Det finns ingen garanti för att investeraren får tillbaka det fulla värdet av sin placering. Investerare bör kontakta en oberoende ekonomisk rådgivare om de är osäkra på om denna typ av placering är lämplig för dem. Vi rekommenderar också att investerare läser våra informationsbroschyrer, faktablad, årsberättelser och halvårsredogörelser. Dokumenten är tillgängliga här på vår hemsida, och kan även beställas direkt från Enter Fonder (Fondbolaget).

2017-05-12T15:23:15+00:00

Vi använder cookies för att din användarupplevelse ska bli bättre. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng